**Informacja niniejsza nie pretenduje do miana rozprawki naukowej i nie zawiera szerszych danych nt. budowy geologicznej, hydrografii, klimatu i przyrody czy historii Tatr, ograniczając się jedynie do pewnych informacji topograficznych wzbogaconych małą dawką dodatków mogących zainteresować turystów


Smyk