Beskid Wyspowy - Lubomir


Lubomir (dawniej Łysina, 904 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem Pasma Lubomira i Łysiny, należy do Beskidu Wyspowego (niestety dość często na mapach zaliczany jest do Beskidu Makowskiego, gdy nasza grupa w 2006 roku zdobywała KGP błędnie zaliczyliśmy go właśnie do Beskidu Wyspowego. Dlatego opis tego szczytu znalazł się w dziale KGP).

Prawie całkowicie pokryty przez lasy masyw ten zbudowany jest z warstw fliszu Płaszczowiny Magórskiej.
Lubomira nazywają górą astronomiczną lub partyzancką.
Na szczycie Lubomira założono w 1922 r. z inicjatywy prof. T. Banachiewicza obserwatorium astronomiczne - jedyne w Beskidach, w którym to trzy lata później Jan Orkisz dokonał odkrycia nowej komety , nazwanej później jego imieniem.
Dzisiaj jedynym śladem obserwatorium spalonego doszczętnie przez hitlerowców w 1944 r. jest zarośnięta podmurówka.

Przydomek "góra partyzantów" wydaje się również uzasadniona , gdyż w czasie II w. św. w okolicach szczytów Lubomira i Łysiny stacjonowało wiele oddziałów partyzanckich Myślenickiego Obwodu AK.
We wrześniu 1944 r. cały kompleks Lubomira i Łysiny był miejscem intensywnych walk partyzanckich.

Zaokrąglone lesiste grzbiety Lubomira i Łysiny najefektowniej chyba prezentują się od strony Lipnika i Wiśniowej , ku którym opadają stromymi ok. 400 m. stokami.
Rejon Lubomira i Łysiny oplatają liczne szlaki turystyczne, dające wiele możliwości wejścia na wierzchołek tej góry.

 


 

Mapa

 


 

Opis szlaku

Podane poniżej opisy tras prowdzą na Łysinę,jako główny węzeł szlaków.

Z Łysiny na Lubomir prowadzi jedna ścieżka!
Czas tego odcinka wynosi ok.30 minut.
W podanych "czasach" nie jest uwzględniony odpoczynek na punktach widokowych!
(Niektóre szczegóły opisu mogą ulec zmianie w związku z rozbudowywaniem osiedli mieszkaniowych , zniszczeniami ekologicznymi oraz ciągłą rozbudową dróg dojazdowych.)

 

 

TRASA I.

Pcim (PKS) - Bania (611 m) - Łysina (891 m) - Lubomir (903 m)
Czas - 3 godz. + 1 godz. (dojście do Lubomira)
Szlak : czarny (później czerwony)

Szlak ciekawy krajobrazowo i dostępny również dla turystyki narciarskiej.

Od przystanku PKS w Pcimiu idziemy krótko szosą zakopiańską w kierunku zajazdu "Czarny Lew" i środka wsi. Przy skrzyżowaniu dróg rozpoczyna się szlak czarny, który prowadzi ok.15 min. wspólnie z żółtym.Na wprost bardzo wyraźnie widoczny Szczebel (976 m).
Skręcamy w lewo na lokalną drogę, w kierunku zalesionego szczytu Bani i przez most przekraczamy Rabę.
Za mostem rozwidlenie dróg. Po prawej stronie widać Banię, przed nami Krzywicką Górę a za nią w głębi grzbiet Chełmu (654 m).
Szlak czarny kieruje się stąd na wsch. U podnóży stoków Bani wchodzimy w las mieszany, wznosząc się dalej na wsch.
Idziemy lasem bukowo-świerkowym, przecinamy myśliwski chodnik oraz prostopadłą drogę i skręcamy w lewo na pn.-wsch. do granicy lasu.
Stąd łaką wśród kęp buczyny podchodzimy do przełączki na grzbiecie Bani, gdzie znajduje się oryginalna kapliczka. (dotąd z Pcimia ok.1 godz.)
Z przełączki mamy ciekawy widok. Na zachód zabudowania Pcimia w dol. Kaczanki. Na prawo masyw Kotonia (857 m). Na pn.-zach. Stołowa Góra (841m) oraz Magurka (724 m) nad Bogdanówką. Na pd. Zembalowa (859 m), na wsch. potężny Lubogoszcz (968 m) a na prawo od niego Kiczora (725 m.)
Nad Lubniem ukazuje się Szczebel i Luboń Wielki.
Na pd.- wsch. widać wydłużony masyw Łysiny i Lubomira za dol. Suszanki.
Szlak skręca w lewo i łagodnie podchodzi na pn. - wsch. na zalesiony wierzchołek Bani.
Za szczytem obniżamy się do lasu modrzewiowo-brzozowego. W miejscu wyrównania terenu dołącza droga z dol. Suszanki.

Z ładnym widokiem na Łysinę i Lubomir szlak prowadzi na pn. -wsch. do osiedla Małe Ulmany (z Bani ok.20 min). Przez osiedle przechodzimy poziomo polami do kapliczki i ostatniego domu . Mijamy kolejną otoczoną starodrzewem kapliczkę i podchodzimy polami na pn. - wsch. a następnie stromiej na wsch.
Droga przecina boczny grzbiet Łysiny zwany Działy,po czym osiąga osiedle Solawy.
Schodzimy krótko na pn. w obniżenie terenowe a następnie trawersujemy polami grzbiet Działów .
Z lewej strony widać najwyżej położone na grzbiecie Łysiny osiedle zwane Kudłaczami (schronisko-ostatnio czekało na ajenta).
Zbliżamy się do granicy wysokopiennego lasu świerkowego. Szlak prowadzi skrajem, a po ok. 20 min. od ostatniego osiedla wchodzi do lasu i poziomo doprowadza do skrzyżowania dróg koło źródła.
Tu skręcamy w lewo i niewyraźną ścieżką podchodzimy na pn. -wsch. do prostopadle biegnącej drogi.
Drogą tą szlak skręca w prawo do granicy wysokopiennego lasu bukowego (z Bani ok.1,15 godz.)
Jednostajnie podchodzimy na pn. - wsch. a potem obszernym łukiem skręcamy na wsch. pozostawiając szczyt Łysiny nieco z prawej strony. Dochodzimy do skrzyżowania dróg (główny węzeł szlaków).
Stąd na Lubomir ok.20 min.!!!

Spod szczytu Łysiny idziemy grzbietem, za szlakiem czerwonym w kierunku Lubomira. Szlak czerwony prowadzi płasko na polanę a z niej nadal poziomo do bukowego lasu i na zwornikową część grzbietu. Na pn. stoku, obok wyrębu (po lewej stronie) widok na Ciecień i Ksieżą Górę w Beskidzie Wyspowym.
Ostro zarysowaną linią grzbietu idziemy krótko w górę na podszczytową polanę Lubomira oraz na jego wierzchołek z pozostałościami podmurówki obserwatorium.


TRASA II.

Pcim-Krzywicka Góra- Działek- Łysina-(Lubomir)
Czas:łącznie - 4.30 godz. ( z powrotem - ok. 3.20 godz.)
Szlak: żółty -> czerwony

Początek trasy jak w I.

Od przystanku PKS w Pcimiu idziemy krótko szosą zakopiańską w kierunku zajazdu "Czarny Lew" i środka wsi. Przy skrzyżowaniu dróg rozpoczyna się szlak czarny, który prowadzi ok.15 min. wspólnie z żółtym.
Na wprost bardzo wyraźnie widoczny Szczebel (976 m).
Skręcamy w lewo na lokalną drogę, na wprost zalesionego szczytu Bani i przez most przekraczamy Rabę.
Za mostem rozwidlenie dróg.

Przy rozwidleniu dróg kierujemy się na lewo za żółtym szlakiem i idziemy drogą wzdłuż Raby. Przechodzimy obok zabudowań Polskiego Związku Głuchych.
W zagajniku szlak skręca z drogi w prawo i prowadzi polami na pn.-wsch. w kierunku Krzywickiej Góry.
Na pd.-wsch. widok na charakterystyczny Szczebel.
Wkrótce trafiamy do drogi biegnącej w głąb dol. Krzywickiego Potoku i wchodzimy pomiędzy zabudowania przysiółka Krzywice (z Pcimia 30 min.)
Szlak prowadzi krótką doliną, po czym skręca w lewo i opuszcza Krzywicki Potok dążąc na pn.
Podchodzimy dość stromo, zarośniętym "wąwozem" wśród pól.
W tyle na tle dol. Raby widać Szczebel i Luboń Wielki a nieco dalej ukazuje się na zach. Zembalowa i Kotoń.
Szlak pnie się w górę ku granicy lasu mieszanego, skąd na wsch. widać Łysinę i Lubomir a na pd. nad Luboniem Wielkim i Szczeblem-Gorce.

Idziemy teraz łagodnie w górę.Następnie łukiem na wsch. okrążamy grzbiet Krzywickiej Góry, wznosząc się przez las świerkowy do mieszanego młodnika.
Szeroka grzbietowa droga wyprowadza na szczyt Krzywickiej Góry (591 m.)
Ze szczytu szlak prowadzi poziomo do pobliskiego skrzyżowania dróg , gdzie skręca w prawo , w górę, po czym nadal prowadzi poziomo lasami mieszanymi.
Z prawej strony między drzewami widać Lubogoszcz a na wprost grzbiet Łysiny i Lubomira.
Za niewielką polanką w lesie stopniowo skręcamy na pn. osiągając płytką przełączkę z połaciami pól.
Na zach. i pn. -zach. widać stąd Kotoń, Babicę ( 727 m) z Trzebuńską Górą (625 m.), a bliżej Chełm i Wierch Stróżę zza których wyłania się Uklejna (677 m.)
Wzdłuż granicy lasu podchodzimy do skrzyżowania dróg, skąd łagodnie w górę do lasu mieszanego.
Tu szlak łączy się z drogą dochodzącą od lewej. Po chwili skręt w prawo i podejście na płaski szczyt Działka (600 m.) - (dotąd - 2 godz.)

Spod szczytu idziemy za szlakiem czerwonym. Schodzi on tu łukiem w lewo na pola i wiedzie na wsch.
Na pd. - wsch. widać stąd Banię z grzbietem Działów a na pn. -wsch. ramię Kamiennika (784 m) nad Porębą.
Podchodzimy jednostajnie lasem do miejsca przecięcia drogi przez szlak zielony (od Dzialka ok.30 min.) (Schronisko na Kudłaczach).
Odtąd szlak czerwony podchodzi dosyć stromo na pd. -wsch . gęstym lasem liściastym do małego punktu triangulacyjnego na polach.
Stąd widać Działy,Krzywicka Górę i grupę Kotonia.
Tutaj teren wyrównuje się, wchodzimy do lasu mieszanego i dalej już szeroką drogą lagodnie w górę.

Dochodzimy do dużej polany (z Działka ok.1.30 godz).
Nieco dalej w lewo odłącza nieznakowana droga , którą można zejść na Przełęcz Suchą (715 m.)

Zaraz za łąką rozpoczynamy łagodne podejście na Łysinę (las bukowy).
Na skrzyżowaniu dróg należy skręcić w lewo i podchodzić łukiem. Szlak wyprowadza na szczyt Łysiny i do skrzyżowania .

Dalej .....jak w opisie trasy I.

Spod szczytu Łysiny idziemy grzbietem, za szlakiem czerwonym w kierunku Lubomira. Szlak czerwony prowadzi płasko na polanę a z niej nadal poziomo do bukowego lasu i na zwornikową część grzbietu. Na pn. stoku ,obok wyrębu (po lewej stronie) widok na Ciecień i Ksieżą Górę w Beskidzie Wyspowym.
Ostro zarysowaną linią grzbietu idziemy krótko w górę na podszczytowa polanę Lubomira oraz na jego wierzchołek z pozostałościami podmurówki obserwatorium.

 

 

TRASA III.

Przełęcz Zasań -Kamiennik - Przełęcz Sucha - Łysica
Czas: ok. 2 godz (w dół z Przełęczy Suchej ok.1.15 godz)
Szlak: żółty

Cześć A.

Mozolne i strome podejście na Kamiennik wynagradza piękna panorama w okolicy Przełęczy Suchej.

Od przystanku PKS na Przeł. Zasań (droga lokalna Wiśniowa-Trzemeśnia) kierujemy się na pd. ku grupie domków a następnie skręcamy na wsch. do płytkiej przełączki.
Stąd szlak wznosi się na pd. i na rozwidleniu dróg skręca w lewo.
Po przekroczeniu małego garbu terenowego łączy się z drogą dochodzącą od lewej strony. W tyle widać Ostrysz (523 m) i Trupielec (514 m).
Schodzimy łagodnie do przelączki z widokiem na bliski masyw Kamiennika.
Następnie szlak podchodzi polami i kieruje się w lewo po czym znowu powraca na poprzedni kierunek i zbliża się do granicy lasu u podnóży pn. stoku Kamiennika
(Z Zasani ok.30 min.)
Odtąd wznosimy się wciąż na pd. Początkowo łagodnie lasem mieszanym, potem stromymi uskokami do skrzyżowania dróg, gdzie najpierw należy skręcić na wschód, poźniej skierować się łagodnie w górę na pd. - wsch.
Na wprost obszernej polany szlak podchodzi w prawo stromym kamienistym wądrożem, po czym wraca do pd. kierunku pnąc się mozolnie do wysokopiennego lasu bukowego. Z lewej widać lesisty Ostrysz a w dole Przełęcz Zasań.

Podejście zmniejsza pochylenie, mijamy kolejną przecinkę i drogę trawersującą stok , docierając do dużej hali.
Ze skraju hali szlak skręca w prawo i po krótkim podejściu osiąga grzbiet Kamiennika na przełączce pomiędzy jego dwoma kulminacjami: 784 m i 818 m.
(od Przeł. Zasań ok.1.15 godz.)

Odtąd szlak żółty wraz z zielonym prowadzą łagodnie grzbietem na główny szczyt Kamiennika.
Ze szczytu obniżamy się początkowo łagodnie a potem stromiej na pd.
Szlak przechodzi przez młodnik z ładnym widokiem na grzbiet Łysiny oraz (po lewej) na zabudowania wsi Kobielnik k.Wiśniowej.
Za dol. Krzyworzeki widać w dali pasmo Ciecienia w Beskidzie Wyspowym.
Łukiem w lewo dochodzimy do granicy lasu i ogromnej hali. W dole widać Przełęcz Suchą a na pn. stok Łysiny.
Schodzimy na Przeł. Suchą (715 m) gdzie jest skrzyżowanie lokalnej drogi z Poręby do Lipnika.

Cześć B.

Przełęcz Sucha - Łysina
Szlak : zółty -> czerwony
Czas : ok.70 min.

Z Przełęczy Suchej szlak żółty prowadzi na pd. stronę obszernego wyrębu poprzecinanego licznymi drogami sięgającego wysoko na stok Łysiny. Idziemy drogą najbliższą lini grzbietu i stromo podchodzimy ku granicy lasu bukowego.
Tutaj szlak kieruje się nieco w lewo i mozolnie pnie się w górę pn. stokiem Łysiny. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo i po chwili ponownie w prawo, do dolnego skraju zarosłej hali na Łysinie.

Odtąd szlak wznosi się na grzbiet i pod szczyt Łysiny.

Od skrzyżowania znaki żółte wraz z czerwonymi kierują się w lewo i prowadzą do gęstego lasu bukowego. Po kilku minutach następuje rozwidlenie!!!
Szlak żółty opuszcza główny grzbiet.
A my za czerwonym na szczyt LUBOMIRA.


TRASA IV.

Myślenice - Zarabie - Chełm (654 m) - Wierch Stróża-Działek - (Łysina)-(Lubomir)
Czas : 2.45 godz.(do Działka)
Szlak : zielony

Strome i zalesione podejście z dol. Raby do węzła szlaków na grzbiecie Łysiny.
Do czasu wycieczki należy doliczyć ok.30 min. na dojście z dworca PKS do dzielnicy rekreacyjnej na Zarabiu.

Z dworca idziemy za szlakiem czerwonym do Zarabia. Rozpoczęcie szlaku zielonego przy zbiegu ul. Parkowej i Zdrojowej (koło DW. PTTK)
Idziemy ulicą Parkową z widokiem na Górę Zamkową, na zalesionym stoku Uklejny (677 m).
Po ok.10 min. rozwidlenie dróg. Mijamy jazz na Rabie. Na lewo na stoku Chełmu znajduje się narciarski wyciąg orczykowy oraz krzesełkowy na Chełm (654 m). Dogodna droga kończy się, a szlak z widokiem na zalesione stoki Plebańskiej Góry kieruje się zagajnikiem i dość niespodziewanie skręca w lewo, na zalesiony stok Chełmu.
W mieszanym lesie teren wyrównuje się a kolejny odcinek wiedzie dosyć stromo w górę do granicy lasu i pól przecinających grzbiet. Na zach. widać stąd Buchówkę (561 m) a w głębi Kotoń(857 m).
Skręcamy w prawo w stronę osiedla Gruszczyn (z Zarabia ok.1 godz) . Droga zbliża się do granicy lasu z widokiem na Uklejnę po lewej stronie.
Mieszanym lasem łagodnie podchodzimy na wsch. a następnie łukiem na pd. do dużej połaci pól. Dalej brzegiem lasu osiągamy główny grzbiet Chelmu.
Szlak skręca w lewo, mija duży wyrąb i młodnik, po czym wchodzi w gęste mieszane lasy i wznosi się jednostajnie.
Osiągamy miejsce wyrównania terenu. W lewo prowadzi stąd droga do dol. Talagówki.
Szlak nieco stromiej wznosi się na pd. - wsch. do przecinki. Przecinką tą, skręt w prawo ku drodze grzbietowej, która poziomo doprowadza nas na podszczytową polankę Chełmu.
(od Gruszczyna ok.30 min.)
Znajduje się tutaj wieża telefonii komórkowej, która zarazem pełni rolę punktu widokowego.
Z Chełmu droga obniża się na płytką przełęcz. Rozpościera się stąd widok na :
Pn. - zach. Uklejna , Myślenice, Plebańska Góra i grupa Barnasiówki.
Na pd. (od lewej) Łysinę, Lubogoszcz na tle Bani, Kiczorę, Szczebel, Luboń Wielki, Zembalową oraz Kotoń.

Z przełęczy odchodzi droga do widocznego osiedla Patykowa.
Szlak wiedzie dalej przez niski świerkowy las oraz polami na szczyt Wierchu Stróży (654 m) a nieco dalej na polankę z kapliczką.
Widać stąd na wsch. grupę Trupielca (514 m) i Ostrysza (523 m), Przełęcz Zasań (410 m), Kamiennik (818 m) oraz w głębi Ciecień w Beskidzie Wyspowym.

Sosnowo - świerkowym lasem obniżamy się jego skrajem i rozległymi polami schodzimy łukiem do osiedla Chełm, usytuowanym między Wierchem Stróża a śliwnikiem (620 m).

Z tego odcinka szlaku oglądamy za wydłużonym grzbietem Bani - na pd. Kiczorę, Szczebel i Luboń Wielki.

Szlak mija kolejne domy i łukiem dąży w stronę zalesionego śliwnika. Sosnowym lasem dochodzimy do małej polanki.
(z Zarabia ok.2.30)

Od tego miejsca szlak zielony wraz z czerwonym wspólnie prowadzą na Działek.
Odcinkiem lasu sosnowego idziemy krótko i płasko a następnie obniżamy się do przełęczy między śliwnikiem a Działkiem.
W lewo piękny widok na Kamiennik. Teraz łagodnie podchodzimy pod szczyt Działka.

Z Działka jak w opisie trasy nr II.

Spod szczytu idziemy za szlakiem czerwonym. Schodzi on tu łukiem w lewo na pola i wiedzie na wsch.
Na pd. - wsch. widać stąd Banię z grzbietem Działów a na pn. -wsch. ramię Kamiennika (784 m) nad Porębą.
Podchodzimy jednostajnie lasem do miejsca przecięcia drogi przez szlak zielony (od Dzialka ok.30 min.) (Schronisko na Kudłaczach).
Odtąd szlak czerwony podchodzi dosyć stromo na pd. -wsch . gęstym lasem liściastym do małego punktu triangulacyjnego na polach.
Stąd widać Działy,Krzywicka Górę i grupę Kotonia.
Tutaj teren wyrównuje się, wchodzimy do lasu mieszanego i dalej już szeroką drogą lagodnie w górę.
Dochodzimy do dużej polany (z Działka ok.1.30 godz).
Nieco dalej w lewo odłącza nieznakowana droga , którą można zejść na Przełęcz Suchą (715 m.)
Zaraz za łąką rozpoczynamy łagodne podejście na Łysinę (las bukowy).
Na skrzyżowaniu dróg należy skręcić w lewo i podchodzić łukiem. Szlak wyprowadza na szczyt Łysiny i do skrzyżowania .

Dalej .....jak w opisie trasy I

Spod szczytu Łysiny idziemy grzbietem, za szlakiem czerwonym w kierunku Lubomira. Szlak czerwony prowadzi płasko na polanę a z niej nadal poziomo do bukowego lasu i na zwornikową część grzbietu. Na pn. stoku ,obok wyrębu (po lewej stronie) widok na Ciecień i Ksieżą Górę w Beskidzie Wyspowym.
Ostro zarysowaną linią grzbietu idziemy krótko w górę na podszczytowa polanę Lubomira oraz na jego wierzchołek z pozostałościami podmurówki obserwatorium.>

Szlaki sprowadzające

TRASA V.

Działek - Uklejna - Myślenice.
Czas : 2.45 godz.
Szlak : czerwony

Do Działka schodzimy jedną z wybranych tras.

Wędrówka przez duży kompleks leśny oraz jedyny w tym Beskidzie- leśny rezerwat przyrody.

Spod szczytu Działka idziemy szlakiem czerwonym (wspólnie z zielonym) w kierunku pn. - zach. na Przełęcz pod śliwnikiem.
Z przełęczy szlak czerwony krótko się wspina na szczyt śliwnika (620 m).Widać stąd po prawej stronie grzbiet Kamiennika z obydwoma szczytami tego masywu.
Szlak teraz schodzi mieszanym lasem do osiedla Patykowo.
Po dołączeniu szerokiej drogi z lewej strony, idziemy poziomo ku granicy lasu i na przełączkę pod Uklejną (z Dzialka ok.0.45 min).
Szlak wkracza do bukowego lasu, mija ladną polanę i wychodzi na pola. Stąd prowadzi w górę, do miejsca, gdzie droga kieruje się w lewo ku leśnemu kompleksowi Uklejny.
Przy granicy lasu odsłania się widok na wsch. I pd.
Od lewej : Trupielec, Ostrysz, Przełęcz Zasań, nad nią Grodzisko, dalej w prawo - Kamiennik, Przełęcz Sucha i Łysina.

Szlak prowadzi teraz na zach. bukowymi lasami a następnie nieco się obniża trawersując stoki Uklejny.
Przecinamy drogę prowadzacą do osiedla Bulina i mozolnie podchodzimy do niskiego lasu bukowego.
Z przecinki leśnej widać Chełm i dwa szczyty Kotonia.Tutaj następuje wyrównanie terenu a szlak skręca na zach. i krótko prowadzi na szczyt Uklejny (677 m).
Stąd droga wiedzie lasem mieszanym stromo w dół i wkrótce dochodzi do dużego wyrębu (widok na Kotoń i Sularzówkę), po czym kieruje się lasem w lewo ( na zach).
Mijamy źródło i schodzimy dalej do skrzyżowania dróg, gdzie szlak skręca w prawo !
Wkrótce rozwidlenie trzech dróg. Jest tu rozległy wyrąb, skąd widok na Myślenice, pasmo Barnasiówki i częściowo na Plebańską Górę.
(od Uklejny ok.15 min).
Opuszczamy drogę i kierujemy się w lewo ścieżką, którą schodzimy do niskiego lasu świerkowego. Szlak zbliża się do wyraźnej drogi, po czym kolejną ścieżką (teren podmokły) kieruje się w lewo, przecina kilka maleńkich potoczków, osiągając małą polanę, gdzie łączy się z drogą idącą od lewej strony.
Po chwili wychodzimy na pola a stąd widok na Sularzówkę, Plebańską Górę i Barnasiówkę.
Łagodnie schodzimy wysokopiennym lasem świerkowym.W lesie tym szlak opuszcza drogę i skręca w lewo!.
Prowadzi teraz zakosami w kierunku Góry Zamkowej i rezerwatu przyrody "Zamczysko nad Rabą".
Schodząc stromo przekraczamy dawną fosę i podchodzimy do pozostałości baszty strażniczej na obszarze rezerwatu.
(z Uklejny ok.45 min).
Szlak skręca i zakolem trawersuje stok Góry Zamkowej. Dochodzimy do granicy lasu i ul. Zdrojową do skrzyżowania dróg.
Skręcamy w prawo i za czerwonym szlakiem dochodzimy do mostu. Przekraczamy Rabę i wchodzimy pod wiadukt obwodnicy szosy zakopiańskiej. Stąd już do dworca PKS.
(Od mostu należy doliczyc ok.20 min).


TRASA VI.

Lubomir - Przełęcz Jaworzyce
Szlak : czerwony
Czas : 1.30 godz.

Ze szczytu Lubomira łagodnie obniżamy się przez modrzewiowy młodnik a następnie nieco stromiej przez mieszany las.
Po ok.5 -8 min.w miejscu ,gdzie droga skręca na wsch. należy iść dalej ścieżką na pd. a skręcić w lewo dopiero w następną napotkaną drogę !!!

Szlak schodzi lasem, mija polanę ze źródłem i osiąga pas polan z widokiem na Wierzbanowska Górę (778 m). Kamienistą drogą wśród pól obniżamy się do osiedla Parylówka.
(z Lubomira ok.30 min).
Skręcamy w prawo i minąwszy zabudowania osiedla schodzimy wzdłuż granicy lasu bukowego oraz pól. Na pn.- wsch. pomiędzy drzewami ukazuje się grzbiet Lubomira opadający ku Wiśniowej.
W miejscu wyrównania terenu, szlak wkracza w mieszane lasy i prowadzi poziomo na pd.-wsch. z widokiem na Wierzbanowską Górę.

Dochodzimy do Przełęczy Jaworzyce oraz koło grupy willi letniskowych do lokalnej drogi z Kasinki Małej przez Węglówkę i Kobielnik do Wiśniowej.
Na pd. ładnie widać stąd masyw Lubogoszcza w Beskidzie Wyspowym.
W dalszym ciągu szlak czerwony prowadzi przez Wierzbanowską Górę 45 min), Dzielec ( 2.15 min) do Kasinki Wielkiej ( 2.45 min).


TRASA VII.

Łysina - Kiczora - Lubień
Szlak : żółty
Czas :3 godz.

Od skrzyżowania szlaków na grzbiecie Łysiny znaki żółte opuszczają główny grzbiet i obniżają się na pd. - zach. i zach.
Dochodzimy do drogi wiodącej bocznym grzbietem. Po lewej stronie widok na Szczebel i Lubogoszcz a w głębi Gorce z Turbaczem.
W obrębie bukowego młodnika szlak skręca z grzbietu na lewo i schodzi wyrębem do skrzyżowania z drogą nadchodzacą z lewej strony. Stromo obniżamy się do lasu na kolejne skrzyżowanie dróg. Z lewej widok na grzbiet Lubomira a dole kulminacja Weszkówki.
Poprzez pas lasu bukowego dochodzimy do rozwidlenia dróg , skręcamy w lewo i wychodzimy na halę z ładnym widokiem na Ćwilin, Mogielicę i Lubomir.
Dalej lasem mieszanym szlak wznosi się na pd. A dalej łagodnie schodzi na przełęcz między Łysiną a Weszkówką
(z Łysiny ok.30 min).
Na zach. widać stąd Zembalową, po lewej Luboń Wielki a po prawej Stołową Górę (841 m).
Za przełęczą opuszczamy drogę skręcając w prawo i wąską ścieżką leśną idziemy stromo do góry na szczyt Weszkówki (771 m).
Odtąd schodzimy lagodnie na pd. wśród urozmaiconych widoków : Luboń Wielki, Szczebel, Kiczora, Gorce z Turbaczem i Lubogoszcz. Dalej na wsch. widać Wierzbanowską Górę, Dzielec oraz Łopień , śnieżnicę i Ćwilin.
Na skrzyżowniu dróg szlak skręca w prawo, rzadkim mieszanym lasem podchodzi łagodnie na pd. na wprost Kiczory (725 m) oraz Szczebla. W miejscu skrętu drogi na wsch. szlak opuszcza grzbiet.
(z Łysiny ok. 1 godz)
Stromą kamienistą drogą, wzdłuż lasu schodzimy do osiedla Łopuszne a stąd dążymy na zach. o widocznego z dala lasu mieszanego. Na rozwidleniu dróg skręt w prawo i obszerne pole z widokiem na bliski już wierch Kiczory.
W dalszym ciągu szlak przecina prostopadłą drogę, mija skrzyżowanie dróg gdzie należy utrzymać kierunek pd. i wzdłuż lasu sosnowego oraz pól dochodzi do miejsca skrętu drogi na trawers Kiczory.
Mijamy rozległe pola oraz źródło (od Łysiny ok.1.30 min).
Przez pas lasu docieramy wkrótce do zwornikowego miejsca na grzbiecie Kiczory. Koło jej szczytu skręcamy o 180° na pd. - wsch. Ładnie widać stąd osiedla pod Weszkówką.
Odtąd szlak żółty dąży lasem mieszanym do małego garbu terenowego. Tu skręca na pd. i stromo schodzi młodnikiem świerkowym a niżej przez las bukowy.
Na skrzyżowaniu czterech dróg należy skręcić w lewo!!! na pd. - zach. a potem na pd.
Teraz stromą drogą należy zejść do potoczka.
Wkrótce mamy granicę pól a stąd widoki : na pd. -dolinę Raby i Szczebel
Na pn.- zach. masyw Kotonia a na wprost zabudowania Lubnia.
Schodzimy na pd. z widokiem na kościół parafialny w Lubniu oraz skrzyżowanie drogi do Zakopanego i Nowego Sącza.
Z małej przełączki szlak skręca łukiem i schodzi polami w dol. Raby.
Teraz dochodzimy do szosy gdzie spotykamy czarny szlak ze Szczebla.
Odtąd obydwa szlaki prowadzą razem do przystanku PKS.


TRASA VIII - łącznikowa

Poręba - Działek
Szlak ; zielony
Czas ; 0.45 min.

Przy ostatnim przystanku PKS w Porębie wchodzimy na zielony szlak. Obok leśnictwa Lipnik idziemy krótko na pd. Ze skrzyżowania dróg (w lewo na Przełęcz Suchą!!) kierujemy się na prawo do potoku Porębianka. Szlak przekracza potok i podchodzi jednostajnie polami na wprost widocznego wzniesienia Działka. Po lewej, w tyle na stokach Kamiennika widać ośrodek domków letniskowych dawnego Kombinatu Metalurgicznego HiL z Krakowa.
Szlak mija mały garb terenowy i łagodnie obniża się w dolinę potoczku koło niewielkiej kapliczki.
(z Poręby ok.20 min.)

Odtąd wznosimy się stromo do sosnowego zagajnika. Podejście wkrótce łagodnieje a szlak doprowadza polami do grupy domów należących do Poręby.
Po lewej stronie widać masyw Kamiennika oraz Przełęcz Suchą.
Wznosimy się teraz stromo do widocznej pod szczytem Działka granicy sosnowego lasu.


TRASA IX.

Kamiennik - Poręba
Szlak : zielony
Czas : 1 godz.

Jest to przejście grzbietem Kamiennika ze wspaniałą panoramą roztaczającą się spod jego pn. wierzchołka.

Z głównego szczytu Kamiennika szlak zielony wraz z żółtym obniża się przez mieszane lasy do przełączki pomiędzy pd. i pn. kulminacją Kamiennika do miejsca gdzie szlaki żółte skręcają w stronę Przeł. Zasań.
Z tego miejsca szlak zielony prowadzi grzbietem Kamiennika wśród mieszanego lasu. Mija opadającą w obie strony przecinkę i po chwili osiąga prostopadłą drogę. Stąd podchodzimy łagodnie w górę na podszczytowy wyrąb pn. szczytu Kamiennika z rozległym widokiem.
Jest to najładniejszy zakątek w całej grupie Kamiennika.
Na wsch. widać Trupielec i Ostrysz a za nimi zabudowania Kornatki i Dobczyc.
W dole Przełęcz Zasań z rzadko rozmieszczonymi domami. Na prawo obszerna dolina Krzyworzeki za którą pasmo Ciecienia. W głębi za Ciecieniem i Ksieżą Górą - Kostrza, Kamionna, Łopusze a na ostatnim planie za grzbietem Kostrzy - kontury pasma Łososińskiego.
Przez wyrąb podchodzimy na drugi szczyt Kamiennika. Szlak wkracza w rzadki las bukowy i dąży poziomo na zach. Mijamy małe wychodnie piaskowca a dalej przez młodnik. Dalej po prawej, kolejne odsłonięcie piaskowca i głęboki parów.
ścieżką przez bukowy las schodzimy coraz stromiej na dużą polanę ze źródełkiem. Poziomo przekraczamy polanę i wchodzimy w lasy mieszane nadal się obniżając.
Ze stromej kolejnej polany ładny widok na Grodzisko nad Trzemeśnią i na Krowią Górę a w głębi stożek Uklejny.
Za śródgórską łąką szlak skręca w prawo do lasu bukowego a następnie wychodzi na pola z których widać lokalną drogę Poręba - Trzemeśnia.
Wzdłuż granicy lasu i pól schodzimy stromymi uskokami. Nad Porębą szlak skręca z drogi w prawo i ścieżką polną doprowadza do przystanku PKS w Porębie.INFORMACJE

 • CHEŁM (654) - zalesiony szczyt, położony w pn. - zach. grzbiecie pasma Łysiny, między dolinami Raby i Talagówki.
  Odcinki grzbietu w kierunku śliwnika odznaczają się walorami krajobrazowymi. (szlak zielony)
 • DZIAŁEK (600) - szczyt w zwornikowym punkcie zach. grzbietu Łysiny, węzłowy punkt szlaków. Kulminacja o znacznych walorach widokowych a równocześnie łatwo dostępna.
 • KAMIENNIK (818) - wybitny szczyt nad wsiami : Poręba, Trzemeśnia, Lipnik.
  Posiada dwa wierzchołki : pd-818 m i pn. - 784 m.
  W rozległym kompleksie leśnym Kamiennika znajduje się wartościowe krajobrazowo miejsce - wyrąb na przełączce pomiędzy jego dwoma kulminacjami.
  W okresie II w. św. rejon Kamiennika i Suchej Polany był stałym miejscem kwaterowania oddziałów partyzanckich Myślenickiego Obwodu AK.
 • KICZORA - (725) -zalesiony szczyt dominujący nad wsiami Lubień i Kasinka Mała a będący zakończeniem bocznego południowego grzbietu Łysiny.
 • KOBIELNIK - mała wieś w dolinie potoku o tej samej nazwie. Usytuowana jest u podnóży wsch. stoków Lubomira, przy lokalnej drodze z Wiśniowej przez Przeł.Jaworzyce do Kasinki Małej. W centrum wsi jest piękny okaz dębu - pomnik przyrody.
 • LUBIEŃ - wieś letniskowa na skrzyżowaniu dróg do Zakopanego i Nowego Sącza. Położona u ujścia potoku Tenczyńskiego do Raby.
  W 1618 roku wzniesiono tutaj drewniany kościół konstrukcji zrębowej (na miejscu obecnego parafialnego). Spalony został w pierwszych dniach września 1939 roku przez oddziały niemieckie wkraczające do Polski od strony Orawy.
  Z zabytków zachowała się do dziś kamienna kapliczka z końca XVIII w.
 • LUBOMIR - (904)- najwyższe wzniesienie z Beskidzie średnim.
  Pozostałe informacje we wstępie.
 • ŁYSINA - (891) - drugi co do wysokości szczyt w całym Beskidzie średnim.
  Węzłowy punkt szlaków turystycznych. Nieopodal szczytu na pn. stoku znajduje się źrodło.
  W czasie II w. św. okolice Łysiny stanowiły miejsce stacjonowania oddziałów AK.
 • MYśLENICE - miasto malowniczo położone nad Rabą przy popularnej trasie zakopiańskiej.
  Ośrodek wypoczynkowo-letniskowy w Myślenicach - Zarabiu.
  Miasto posiada dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i ulicami wybiegającymi z jego narożników.
  Miasto warto odwiedzić i zwiedzić.
 • PCIM - duża wieś letniskowa nad Rabą, na pograniczu pasma Koskowej Góry oraz pasma Łysiny i Lubomira.
  Wieś została założona w 1351 r.
  Pcim był ośrodkiem ruchu ariańskiego.
  W klasycystycznym kościele parafialnym z początku XIX w. znajduje się wiele cennych eksponatów.
  Koło zajazdu "Czarny Lew" znajduje się izba regionalna gromadząca przedmioty związane z życiem tutejszych górali - "Kliszczaków".
 • PORĘBA - wieś letniskowa malowniczo położona u podnóży Lubomira i Łysiny. Znacznie rozwinięte budownictwo letniskowe.
 • PRZEŁĘCZ SUCHA - rozdziela masyw Łysiny od Kamiennika. Jest pięknym i oryginalnym zakątkiem.
  W okresie okupacji otoczenie Przełęczy Suchej było częstym miejscem mszy polowych i stacjonowania oddziałów AK.
  Od wielu lat planuje się tutaj budowę schroniska...
 • PRZEŁĘCZ ZASAŃ - rozdziela Kamiennik od Ostrysza.
  Prowadzi tędy lokalna droga z Wiśniowej do Trzemeśni.
  Przełęcz o walorach krajobrazowych.
 • TRUPIELEC - (514) - zalesione wzgórze na pn.- wsch. od Trzemeśni.
  Nazwa wywodzi się od znajdywanych w pobliskim lesie szczątków ludzkich z czasów wojen szwedzkich. W rejonie Trupielca odkryto też bardzo stare grobowce, które jak wykazały badania są mogiłami ciałopalnymi, z których najstarsze pochodzą z VII wieku.
 • UKLEJNA - (677) - całkowicie zalesiony szczyt nad myślenickim Zarabiem. Na wzgórzu "Zamczysko" wznoszą się ruiny baszty strażniczej z przełomu 13 / 14 wieku, która chroniła trakt handlowy z Polski na Węgry.
  Zachowane ruiny baszty leżą równocześnie na terenie jedynego w całym Beskidzie średnim leśnego rezerwatu przyrody "Zamczysko nad Rabą", gdzie ochronie podlega las jodłowy. W runie leśnym występuje bluszcz.Zestawienie czasowe wejść i zejść

 • I trasa
  Pcim - Bania (1.15) - Łysina (1.45) + Lubomir (0.30)
  Łącznie w górę - 3.30 godz.
  Łącznie w dół - 2.45 godz.
 • II trasa
  Pcim - Krzywicka Góra (1.15) - Działek(0.45) + Łysina (2.00)+Lubomir (0.30)
  Łącznie w górę - 4.30 godz.
  Łącznie w dół - 3.30 godz.
 • III trasa
  Przełęcz Zasań - Kamiennik (1.30) - Przełęcz Sucha (0.15 - Łysina (0.45)+ Lubomir (0.30)
  Łącznie w górę - 3.00 godz.
  Łącznie w dół - 2.00 godz.
 • IV trasa
  Myślenice - Chełm (1.30) - Wierch Stróża (1.45) - Działek (2.45)+ Łysina (2.00)+ Lubomir (0.30)
  Łącznie w górę - 5.15 godz.
  Łącznie w dół - 4.15 godz.
 • V trasa
  (Lubomir-Łysina)-Działek -Uklejna -Myślenice-
  Łącznie w dół - 4.45 godz.
  Łącznie w górę - 5.45 godz.
 • VI trasa>
  Łysina - Lubomir - Przeł.Jaworzyce
  Łącznie w dół - 1.30 godz.
  Łącznie w górę - 2.00 godz.
 • VII trasa
  Przełęcz Sucha - Łysina - Kiczora - Lubień
  Łącznie w dół - 3.45 godz
  Łącznie w górę - 3.45 godz.
  (doliczyć czas na Lubomir)
 • VIII trasa
  Poręba - Działek
  W górę - 0.45 godz.
  W dół - 0.30 godz.
 • IX trasa
  Kamiennik - Poręba
  W dół - 1 godz.
  W górę - 1.30 godz.

 


 


 

Wspomnienia

 


 

Galerie

Lubomir - Agata Kamień 2006 - Agata Kamień - Beskid Makowski - Lubomir
Lubomir -Basia Putaj 2006 - Basia Putaj - Beskid Makowski - Lubomir
Lubomir - Jędrek 2006 - Jędrek - Beskid Makowski - Lubomir
Lubomir - mpie 2006 - mpie - Beskid Makowski - Lubomir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przygotowała: bubamara - Barbara Górecka

Opracowanie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Bibliografia:

 • Andrzej Matuszczyk - "Beskid średni - Grupa Łysiny"

 

Jeżeli chcesz uzupełnić nasz tekst, dodać swoje zdjęcia, wspomnienia bądź opis, skontaktuj się z nami: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com